عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماری

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 3 به 2

بكارگيري استانداردها، مقررات ملّي و راهنماهاي طراحي در معماري

معماري پايدار و روشهاي صرفه‌جوئي انرژي در ساختمان

مصالح و فن‌آوريهاي نوين در صنعت ساختمان

——————————————————————

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 2 به 1

اصول و مباني طراحي بناهاي بلند مرتبه

معماري زمينه گرا در بافتها

الزامات هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان