اعضای کمیته نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی
1 حسن بحريني
2 کورش میرزائی
3 داریوش کوثری
4 محمودرضا فارسی برازجانی
5 علیرضا خلیفه
6 علیرضا قائد
7 سیدامین موسوی
8 حبیب محمدی باغملائی
9 علی مهدی زاده دوانی
10 پیام ایزدپناهی
11 رحیم بارگاهی
12 محسن داودی
13 محمدمهدی باغبان
14 محمدرضا زعیم
15 عادل کشاورز
16 عبدالرحیم آرمند
17 سهراب کردی
18 حسن یزدانی
19 یاسر بازیارپور
20 حسن باقری
21 مهرداد افسری
22 مهرداد کشکولی ایلات
23 غلامرضا امیدی
24 کریم قدرتی
25 مهشید صدیق