ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 مهندس سیدسعید علم بلادی
رئيس سازمان
2 مهندس خسرو علی پور
نائب رئيس اول
3 مهندس غلامرضا سیه بازی
نائب رئيس دوم
4 مهندس کورش میرزائی
دبير
5 مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار