اعضاء کمیته ترویج مقررات ملی، ضوابط شهرسازی و اخلاق حرفه ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

1 مسعود راويان
2 سيد محمد حسين زاده
3 طاهره عزتي
4 حامد گرگين

 

 

اعضاء کمیته نشریات

ردیف

نام و نام خانوادگی

1 حميد پورحيدر
2 علیرضا کیانی
3 محسن دریس زاده
4 سیدفاخر حسینی
5 غلامعباس صفرپور