بدینوسیله با توجه به سوالات مکرر مجریان و اعضاء محترم گاز سازمان در خصوص موارد و مسائل مرتبط با لوله کشی گاز خانگی/تجاری، شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران جهت مطالعه و هر گونه بهره برداری لازم بپیوست ارائه می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت شیوه نامه