ahmad zarei

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد زارعی

کد: 202

رشته: شهرسازی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد شهرسازی
 • دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سوابق اداری و اجرایی:

 • ریاست سازمان از خردادماه سال 94 تاکنون
 • عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی
 • عضویت در هیئت مدیره دوره پنجم
 • مسئول گروه تخصصی شهرسازی به مدت 9 سال
 • کارشناس شهرسازی دفتر فنی استانداری به مدت 6 سال
 • معاون شهرسازی دفتر فنی استانداری به مدت 8 سال
 • مدیرکل دفتر فنی استانداری از سال 1387 تا سال 1391
 • دبیر کمیته فنی طرح های هادی شهرهای استان به مدت 8 سال
 • عضو کمیسیون ماده 5 شهرهای بوشهر، برازجان، کنگان، خورموج و گناوه به مدت 8 سال
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • عضو هیئت منصفه مطبوعات استان بوشهر
 • دبیر شورای فنی و شورای ترافیک استان به مدت 3 سال

 

اهداف و برنامه ها:

 •   ارتقاء کیفیت خدمات فنی سازمان نظام مهندسی
 •  ترمیم وجهه سازمان و بازیابی اعتماد مردم
 •  شفافیت امور و پاسخگویی مستمر در خصوص امور مالی
 •  ایجاد سیستم مکاتبات الکترونیکی و اتوماسیون اداری یکپارچه و اصلاح وب سایت سازمان
 •  زمینه سازی مشارکت مؤثر اعضاء سازمان در تصمیم سازیهای خرد و کلان سازمان
 •  استفاده بهینه از ظرفیتهای سازمان و ورود به عرصه های اقتصادی مرتبط
 •  ساماندهی کمی و کیفی امور توزیع سهمیه طراحی و نظارت
 •  فراهم سازی زمینه مشارکت فنی اعضاء افتخاری و انتفاع ایشان از مزایای حرفه­ ای سازمان
 •  ایجاد فضای سالم رقابتی، به دور از حاشیه و ماجراجویی
 •  تقویت تشکیلاتی گروههای تخصصی از طریق تعریف و ساماندهی زیرگروه­ها
 •  توسعه و اعتلاء فرهنگ مهندسی در جامعه
 •  ایجاد بخش امور حقوقی و رسیدگی به شکایات در دفاع از حقوق حرفه­ ای مهندسین
 •  ارتقاء و تثبیت جایگاه سازمان از طریق برقراری تعامل سازنده با سایر ارگانها و نهادها
 •  اجرایی نمودن طرح مجریان ذیصلاح
 •  فعال نمودن دفاتر نمایندگی در کلیه شهرستانهای استان
 •  تشکیل اتاق فکر و کمیته پیشنهادات نظام مهندسی استان
 •  مدیریت بهینه دارایی و درآمدهای سازمان و کنترل هزینه ها
 •  ارتقاء نقش سازمان و اعضاء در نظام برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری