عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسیسات برقی

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 3 به 2

آسانسور و پله برقي

سيستمهاي جريان ضعيف

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 1

ساختمانهاي هوشمند 1

——————————————————————

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 2 به 1

ساختمانهاي هوشمند 2

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 2

تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه