عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسیسات برقی

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه ۳ به ۲

آسانسور و پله برقي

سيستمهاي جريان ضعيف

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها ۱

ساختمانهاي هوشمند ۱

——————————————————————

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه ۲ به ۱

ساختمانهاي هوشمند ۲

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها ۲

تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه