آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و لزوم دریافت آن :

شناسنامه فنی وملکی ساختمان بعنوان سنـدی معتبر ،حاوی اطلاعات ثبتی وملکی ، اطلاعات فنی ساختمان و اطلاعات اشخاص حقیقی وحقوقی ، مسئول طراحی ونظارت که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهـر صادر وبه مالک ساختمان ارائه می گردد .

مراحل اخذ شناسنامه فنی و ملکی که در این راستا اجرا می گردد از قبیل بندهای زیر میباشد:

* تحویل دفترچه اطلاعات و پیش نویس شناسنامه فنی و ملکی تکمیل شده.

* انجام مراحل حسابداری و مالی.

* بازدید از ساختمان به منظور ارزیابی ساختمان از نظارت مهندس ناظر و کیفیت اجرا .

* تهیه ، تنظیم و تحویل شناسنامه فنی و ملکی به مالک یا نماینده قانونی وی می باشد هر کدام شرح وظایفی دارد که متصدی هر بخش موظف به انجام آن می باشد. کنترل مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی یکی از وظایف مهم مسئول این واحد می باشد که باید بطور مستمر ادامه داشته باشد و هنگام مواجه با موارد خاص و فنی ارائه راهکار و تطبیق آن با ضوابط و مراحل صدور از وطایف مسئول مربوطه می باشد.

-گفتنی است که زمانیکه نقشه های چهارگانه در کمسیسونها تایید گردید وارد سیستم امور قراردادها میگردد امورقراردادها بعد از تکمیل مدارک( اعم از چک لیستها ،فرم تسویه حساب ، فیشهای واریزی ، فرم اشخاص حقیقی و حقوقی و…) به واحد صدور شناسنامه فنی وملکی جهت تشکیل پرونده و صدور دفترچه اطلاعات تحویل داده میشود متصدی صدور دفترچه بعداز وارد کردن اطلاعات ثبتی ملک وتایید کارشناس واحد صدور شروع به اسکن وثبت مدارک در اتوماسیون اداری مینماید وبعد ازآن دفترچه اطلاعات رابا توضیحات جامع وکامل تحویل مالک یا وکیل قانونی آن میدهند.مالک با دریافت دفترچه اطلاعات ، نقشه های تاییدشده و نامه ای جهت اخذ پروانه به شهرداری از متصدی صدور دفترچه اطلاعات دریافت مینماید .وبعد ازاتمام عملیات ساختمان جهت اخذ شناسنامه فنی وملکی مجدد به سازمان نظام مهندسی مراجعه مینماید.

اگر بخواهیم به موارداجرایی صدور شناسنامه فنی وملکی اشاره کنیم می توانیم به موارد زیر بپردازیم:

1- تشکیل بیش از 20 جلسه کمیته صدور شناسنامه فنی و ملکی(با مشارکت سازمان نظام مهندسی،اداره کل راه و شهرسازی،شهرداری بوشهر،شرکت عمران عالیشهر) از سال 1386 تا کنون.

2- تهیه چارت اجرایی گردش کار از زمان درخواست صدور پروانه توسط مالک تا صدور پایان کار.

3- برگزاری جلسات مشترک گروه های تخصصی چهارگانه جهت تنظیم چک لیست های فنی دفترچه اطلاعات.

4- برگزاری 5 جلسه مشترک با بازرسین وزارت راه و شهرسازی در بوشهر و تهران.

5- کنترل نقشه های پنج گانه(شامل سازه، معماری،تاسیسات برقی،تاسیسات مکانیکی،لوله کشی گاز)

6-نظارت عالیه توسط کمیته نظارت سازمان

7- خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز مانند کامپیوتر، اسکنر،پرینتر، دستگاه کپی، فایل، …

8- تهیه و چاپ دفترچه اطلاعات ساختمان

9- چاپ شناسنامه ی فنی وملکی

10-تهیه نرم افزار صدور شناسنامه ی فنی و ملکی

11- صدور شناسنامه فنی و ملکی بصورت دستی

12- ورود اطلاعات به سیستم توسط اپراتور(ورود اطلاعات به سیستم بصورت الکترونیکی)

13- ارسال اطلاعات الکترونیکی به اداره کل راه و شهرسازی استان و وزارت راه و شهرسازی

14- برگزاری کلاس های آموزشی جهت مهندسین در ارتباط با نحوه ی تکمیل دفترچه های اطلاعات و مسائل مربوط به شناسنامه فنی و ملکی

15- پاسخگویی به ارباب رجوع

16- استخدام 3 کارشناس جهت واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی

با استناد به آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنتـرل ساختمان مصوب سال 1383 هیأت وزیران:

مهندس مجری ذیصلاح ساختمان مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأییدیه مهندسان را در هر مرحله اخذ نماید. پس از تکمیل و تأیید جداول مربوطه دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی به دفتر مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد.

نکته ای که می توان به آن اشاره کرد،چنانچه اجرای ساختمان توسط مهندس مجری دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام نپذیرد ، مالک ساختمان می بایست دفترچه اطلاعات ساختمان را در مراحل پیشرفت عملیات ساختمان تحویل ناظران نموده وتأییدیه های لازم را اخذ نماید و در پایان کار دفترچه را به انضمام مدارک مذکور به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی به دفتر مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد. در غیر این صورت کلیه مسئولیتهای حقوقی مجریان بعهده مالک ساختمان می باشد .

از اهداف تبلیغاتی و فرهنگی که در سالهای جاری جهت فرهنگسازی صورت گرفته موارد زیر را می توان بیان کرد:

1- تهیه و چاپ بروشور اطلاع رسانی جهت مالکین

2- تهیه و چاپ بروشور توجیهی جهت مهندسین

3- نصب بیلبورد تبلیغاتی در ارتباط با شناسنامه فنی و ملکی و مقررات ملی ساختمان

4- درج تبلیغات بر روی بدنه ی اتوبوسهای واحد خطوط مختلف

5- چاپ بنروتراکت های تبلیغاتی وپلاکاردها و نصب آن درادارات،فرودگاه ها، ارگان های مرتبط با ساخت و ساز و معابر و میادین

6- درج موارد مربوط به شناسنامه فنی و ملکی در تقویم و سررسید سازمان

7- درج موارد مربوط به شناسنامه فنی و ملکی در خبرنامه و فصلنامه سازمان

8- تهیه و درج مقالات مرتبط با شناسنامه فنی وملکی در روزنامه ها ( ستون فرهنگ ساخت و ساز)

9- تهیه تیزرهای تبلیغاتی

10- تهیه برنامه های فرهنگسازی با همکاری صدا و سیما