قابل توجه کلیه اعضا سازمان:

ابلاغیه شورای محترم مرکزی سازمان در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخه ۹۸/۰۵/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت جرائم مالیاتی جهت اطلاع و رؤیت اعضاء محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده ابلاغیه شورای مرکزی سازمان