قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

در راستای اهداف سازمان در بخش رفاهی-ورزشی، کلیه اعضاء محترم می توانند، با ارائه کارت عضویت خود به مراکز ورزشی، آموزشی، رفاهی ذکر شده در جدول پیوستی از تخفیفات لازم در خدمات آنها بهره مند گردند.

*توجه:

– جهت اخذ تخفیف های ذکر شده ارائه کارت عضویت معتبر توسط خود شخص عضو الزامی می باشد.

– تخفیفات ذکر شده فقط شامل خود عضو سازمان و خانواده درجه یک ایشان می شود.

– قرارداد با مراکز قید شده تا پایان سال ۹۸ می باشد.

 

(جهت مشاهده لیست خدمات جدید رفاهی منعقد شده و نوع خدمات آنها بر روی این لینک کلیک فرمائید)