پیرو خط و مشی هیئت مدیره دوره هشتم سازمان مبنی بر بهبود، گسترش و ارتقاء سطح روابط سازمان با دیگر ادارات و نهادها بر مبنای تعامل سازنده، دوجانبه نگر و احترام متقابل جهت پیشبرد امور و اهداف مشترک و بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان در سراسر استان، جلسه ای در روز یکشنبه ۹۸/۰۴/۰۹ در محل شهرداری برازجان بین سازمان و شهرداری محترم برازجان تشکیل گردید. در این نشست آقای مهندس عباس عطیبه معاونت محترم فنی و عمرانی، آقای دکتر یزدان پرست مسئول محترم واحد ساختمانی و آقای مهندس عسکری به نمایندگی از شهرداری برازجان و آقای مهندس صائبی مسئول دفتر نمایندگی برازجان و اعضا هیئت مدیره سازمان آقایان مهندس بهروزی و چمانی ریک به نمایندگی از سازمان در این جلسه حضور به هم رساندند و پیرامون اجرائی شدن شناسنامه فنی و ملکی در برازجان، الزام به اخذ کارت مهارت فنی برای استادکاران و پروانه اشتغال به کار مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در حوزه اجرای ساختمان در شهر برازجان، تخفیف در ارائه خدمات نظارتی برای کارگران و کارکنان محترم شهرداری برازجان، الزام نصب تابلو مشخصات ساختمان های در دست احداث و دیگر مسائل مشترک فی مابین تبادل نظر و توافقاتی انجام شد

روابط عمومی سازمان نظام مهندس ساختمان استان بوشهر