قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

کلیه اعضا محترم جهت استفاده از  شهربازی لیان در مورخ 5 تا 7 اسفند به مناسبت گرامی داشت روز مهندس با تخفیف 50% برای اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان، می توانند با به همراه داشتن کارت عضویت خود به مجتمع تفریحی شادی شهربازی لیان، به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

آدرس فروش بلیط: بوشهر، بهمنی خیابان 20 متری دواس، روبروی پارک شغاب

زمان:

از یکشنبه 97/12/05 الی سه شنبه مورخ 97/12/07 ساعت 17:00 الی 23:00

*توجه *

۱ارائه کارت عضویت برای اخذ تخفیف الزامی می باشد.