قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به مناسبت روز بزرگداشت مقام مهندس درنظر دارد پیاده روی خانوادگی در روز جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۱۰ همراه با برگزاری برنامه ای شاد به صرف صبحانه و همچنین مراسم قرعه کشی و اعطا جوایز به شرکت کنندگان در مراسم فوق ، برای جامعه مهندسین استان بوشهر و خانواده آنها برگزار نماید.لذا ازکلیه مهندسین عضو سازمان که تمایل به حضور در مراسم مذکور دارند، دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام از روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۱/۱۶ تا روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۲۲ به سایت سازمان مراجعه فرمایید و جهت تحویل گرفتن ژتون از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷ تا ۹۷/۱۲/۰۱ به سازمان واحد پذیرش عضویت آقای تنگستانی مراجعه نمایند.

تحویل ژتون در  تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷ تا ۹۷/۱۲/۰۱ در وقت اداری انجام می گیرد و در خارج از زمان ذکر شده ژتون تحویل نمی گردد.

مهندس فقط مجاز به انتخاب یک شهرستان می باشد و در صورت هرگونه اشتباه وارد کردن اطلاعات به عهده خود مهندس و غیر قابل ویرایش می باشد و در صورت پرداخت نهایی ثبت نام تکمیل می گردد.

تعداد ثبت نام شدگان ۱ نفر مهندس و ۳ نفر از اعضای خانواده(همسر-فرزند یا پدر و مادر) می باشد.

مدارک لازم جهت تحویل ژتون :

حضور خود مهندس یا کارت عضویت مهندس و اصل کارت ملی افراد خانواده ایشان جهت تحویل بلیط و ژتونهای مربوط به مراسم الزامی می باشد.

مبلغ ثبت نام برای هر نفر شرکت کننده در شهرستان بوشهر ۵۰/۰۰۰ ريال می باشد که درصورت به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان برای برگزاری مراسم فوق مبالغ اخذ شده به ایشان بازگشت داده خواهد شد.

زمان پیاده روی :جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۷:۳۰ صبح

لینک ثبت نام (لطفاً کلیک فرمائید)