قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به مناسبت روز بزرگداشت مقام مهندس درنظر دارد در روز دوشنبه مورخه 97/12/06 مراسمی برای جامعه مهندسین شهرستان برازجان و خانواده آنها برگزار نماید.لذا از کلیه مهندسین عضو سازمان که تمایل به حضور در مراسم مذکور دارند، دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام از روز سه شنبه مورخه 97/11/16 تا روز دوشنبه مورخه 97/11/22 به سایت سازمان مراجعه فرمایید و جهت تحویل گرفتن ژتون از تاریخ 97/11/27 تا 97/12/01 به دفتر نمایندگی برازجان مراجعه نمایند.

تحویل ژتون در  تاریخ 97/11/27 تا 97/12/01 در وقت اداری انجام می گیرد و در خارج از زمان ذکر شده ژتون تحویل نمی گردد.

مهندس فقط مجاز به انتخاب یک شهرستان می باشد و در صورت هرگونه اشتباه وارد کردن اطلاعات به عهده خود مهندس و غیر قابل ویرایش می باشد و در صورت پرداخت نهایی ثبت نام تکمیل می گردد.

تعداد ثبت نام شدگان 1 نفر مهندس و 3 نفر از اعضای خانواده(همسر-فرزند یا پدر و مادر) می باشد.

مدارک لازم جهت تحویل ژتون :

حضور خود مهندس یا کارت عضویت مهندس و اصل کارت ملی افراد خانواده ایشان جهت تحویل بلیط و ژتونهای مربوط به مراسم الزامی می باشد.

مبلغ ثبت نام برای هر نفر شرکت کننده در شهرستان برازجان 25/000 ريال می باشد که درصورت به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان برای برگزاری مراسم فوق مبالغ اخذ شده به ایشان بازگشت داده خواهد شد.

زمان برگزاری مراسم :دوشنبه 97/12/06

لینک ثبت نام (لطفا کلیک فرمائید)