متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست ذیل موجود می باشد جهت دریافت وام مذکور به مبلغ 100/000/000 ريال با سود ۴ % از روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 97/11/18 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه فرمایند.

با توجه به پایان سال مهلت تشکیل پرونده تمدید نمی گردد.

 

لیست اسامی معرفی شدگان به بانک مهر