قابل توجه مهندسین محترم کد دار عضو سازمان

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت مرحله چهارم اعلام تمایل به نظارت در سال ۱۳۹۷ به لینک زیر مراجعه فرمایید

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

فایل راهنمای استفاده از سامانه اعلام تمایل به نظارت

**نکات مهم در اعلام تمایل به نظارت**

 ۱:  تکمیل این فرم صرفاً یک بار در طول سال و به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از ظرفیت نظارت می باشد و سازمان نظام مهندسی به استناد ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام می نماید.

۲: توصیه وتاکید می شود که اعضاء محترم اولویت اول نظارت خود را شهری انتخاب کنند که در آنجا ساکن یا شاغل می باشند و امکان نظارت به موقع بر پروژه ها و ارائه گزارشات لازم به شهرداری را داشته باشند و در صورتی که شهری به غیر از محل سکونت یا محل کار خود انتخاب نمایند نیز حتما به این نکته مهم توجه داشته باشند که در غیر اینصورت مطابق بند ۱۶-۴-۴ مقررات ملی ساختمان اقدام می گردد.لازم به ذکر است مطابق ابلاغیه اخیر شورای مرکزی در خصوص ارجاع کار به ناظرین در محلی که اقامتگاه ایشان محسوب می گردد نسبت به قرائت خبر “مفاد نامه شورای مرکزی در خصوص انتخاب حوزه فعالیت مهندسین” و رعایت مراتب آن در انتخاب اولویت اقدام فرمایید.

۳ : مهندسین پس از تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت در شهرستان های استان بوشهر می بایست مراتب معرفی به شهرستان مربوطه را طی نمایند.

۴:  مهندس ناظر می تواند هر یک از شهرستان های استان (غیر از شهرستان بوشهر) را به عنوان اولویت دوم انتخاب نماید.

۵:  بر اساس مصوبه هیئت مدیره اعلام تمایل مهندسین در اولویت ۱ و ۲ صورت خواهد گرفت که ارجاع کار نظارت در مناطق مختلف بر اساس اولویت های اعلام صورت خواهد پذیرفت.

۶:  کارکرد مهندسین بوشهر، چغادک و عالی شهر جز کارکرد شهرستان بوشهر لحاظ می گردد.

۷:  مهندسینی که در مراحل دوم تا چهارم (موضوع بند ۱۵) نسبت به اعلام تمایل خود اقدام نمایند پس از اضافه نمودن کارکرد مجازی در شاخص ارجاع کار آن ها به صورت مقطعی و گروهی ، در لیست اولویت بندی قرار خواهند گرفت.

۸:  درصورت عدم تطبیق حدود صلاحیت با گروه انتخابی، هرگونه مسئولیت آن به عهده شخص مهندس می باشد و در صورت مغایرت طبق بند ۱۴ عمل خواهد شد.

۹ : به فرم های مهندسینی که اعلام تمایل نموده اند ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید ننموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰: مهندسین ناظر موظفند هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعا ًجهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.

۱۱: با توجه به راه اندازی سامانه جدید جهت اعلام تمایل به نظارت و ارسال کد تاییدیه از طریق پیامک به تلفن همراه متقاضی، لطفا نسبت به کنترل و اعتبار شماره تماس موجود در پرونده عضویت خود اقدام فرمایید.

۱۲: رعایت بند “د” ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان برای اعضاء سازمان الزامی است.

۱۳: تا زمان پایان اعلام تمایل هر دوره، امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده در فرم اعلام تمایل برای هر یک از متقاضیان میسر می باشد و پس از آن به هیچ وجه اطلاعات قابل ویرایش نمی باشند. لذا تاکید می گردد نسبت به انتخاب شهرهای اولویت و گروه بندی ساختمانها دقت نظر کافی بعمل آید.

۱۴:  مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر عهده اینجانب می باشد و در صورت مغایرت تا رفع اشکال و مصوبه هیت مدیره از ارجاع کار خودداری خواهد شد و باز شدن ظرفیت و تعیین اولویت ارجاع نظارت صرفاً به صورت گروهی و مقطعی خواهد بود.

۱۵: کسانی که در تاریخ  مذکور موفق به ثبت نام نشده باشند می توانند در فصول بعدی بر اساس بند ۷ مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

 

مراحل ثبت نام زمان شروع زمان پایان تاریخ اعمال
مرحله چهارم ۹۷/۰۹/۱۶ ۹۷/۰۹/۳۰ ۹۷/۱۰/۰۱

 

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت