به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، اولین جلسه رسمی هیئت مدیره دوره هشتم در تاریخ  ۹۷/۰۸/۰۵ برگزار شد و در این جلسه، اعضای هیئت رئیسه سازمان به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
۱ مهندس علیرضا سنائی دشتی
رئيس سازمان
۲ مهندس سید سعید علم بلادی نائب رئيس اول
۳ مهندس خسرو علیپور
نائب رئيس دوم
۴ مهندس مسعود راویان
دبير
۵ مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار