بدینوسیله به اطلاع می رساند احکام منتخبین دوره هشتم طی نامه ای در تاریخ ۹۷/۸/۲ به سازمان ابلاغ شد. لیست اسامی هیئت مدیره دوره هشتم به شرح ذیل می باشد. (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی رشته ردیف نام و نام خانوادگی رشته
۱ فضل اله بهروزی عمران ۷ حمیدرضا ظروفچیان عمران
۲ حمید چمانی ریک مکانیک ۸ سیدسعید علم بلادی عمران
۳ مسعود راویان عمران ۹ خسرو علیپور عمران
۴ جعفر زاهدی عمران ۱۰ سیدمرتضی غریب زاده مکانیک
۵ ابراهیم سعدآبادی معماری ۱۱ بهروز فرح شیرازی عمران
۶ علیرضا سنائی دشتی برق —-