قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:
به منظور استفاده از کمک هزینه خدمات باشگاه های ورزشی در مهرماه می توانند از تاریخ ۹۷/۰۶/۲۴ الی ۹۷/۰۶/۳۱ به لینک زیر  مراجعه فرمایید.

* شرایط جهت صدور معرفی نامه ها:
۱ –  هر مهندس فقط می تواند از ۲ نفر را ثبت نام نماید.

۲در صورتی که ۲ نفر از اعضا مهندس در دو باشگاه مختلف قصد ثبت نام دارند ثبت نام هر دو عضو به نام خود مهندس صورت می پذیرد.

۳- در صورت عدم تکمیل پرداخت و اضافه نشدن اسامی هیچ گونه معرفی نامه ای به صورت دستی صادر نمی گردد.

۴   ثبت نام کنندگان محترم هنگام حضور در باشگاه کارت شناسایی به همراه داشته باشند.

 

ثبت نام