لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

ثبت امضاء دیجیتال جهت ارسال الکترونیک مدارک پیوست نقشه

قابل توجه کلیه مهندسین کددار دارای پایه طراحی عضو دفاتر و شرکت های حقوقی:

با هدف ایجاد سهولت در ارسال الکترونیک مدارک به کمیسیون بررسی نقشه، از کلیه اعضاء محترم تقاضا می گردد که با مراجعه به آدرس http://bushehr-nezam.ir/apps/reg-signature بر اساس رهنمودهای مندرج در فایل “دستورالعمل تولید و گردش الکترونیک مدارک پیوست نقشه” نسبت به ساخت امضاء دیجیتال خویش و معرفی آن به سازمان اقدام فرمایند.

 

برق- مدارک الکترونیک

معماری – مدارک الکترونیک

ریزمتره – مدارک الکترونیک

سازه- مدارک الکترونیک

مکانیک- مدارک الکترونیک

دستورالعمل تولید و گردش الکترونیک مدارک پیوست نقشه

پیوست ۲- نمونه امضاء دیجیتال دفاتر/شرکت های حقوقی

پیوست ۱- نمونه امضاء دیجیتال اعضاء

 

فیلم آموزش نحوه ایجاد و ارسال امضاء الکترونیک

فیلم آموزش نحوه تکمیل فرم های الکترونیکی پیوست نقشه

 

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.