قابل توجه ارباب رجوعان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر جهت آشنایی بیشتر مردم محترم استان با قوانین و مقررات ملی ساختمان اقدام به برگزاری مسابقه ای بصورت ماهانه در سایت سازمان به آدرس www.bushehr_nezam.ir نموده است . و آخر هرماه به 10 نفر از برندگان به قید قرعه جوایزی اهداء خواهد شد. جهت شرکت در این مسابقه می توانید به ستون سمت چپ مراجعه نمایید.