معارفه مهندس راستی به عنوان شهردار بندر بوشهر

شهردار بندر بوشهر با حکم وزیر کشور در تاریخ 16 اسفند 91 با حضور معاون عمرانی استاندار و فرماندار بوشهر و اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و سایر مدیران دستگاهها معارفه شد.