عرض تسلیت به جناب آقای مهندس حمید پورحیدر

مصیبت در گذشت پسرعموی گرامیتان را به شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نماییم.