عرض تسلیت به سرکار خانم مهندس ماه منیر فرخ پور

مصیبت در گذشت پدر گرامیتان را به شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده , از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نماییم.