اهدای خون در روز مهندسی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، به مناسبت 5 اسفند، “روز مهندسی” و روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی یک تیم سیار توسط سازمان انتقال خون استان بوشهر در ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مستقرگردید. مهندسین عضو سازمان با اهدای خون در تمامی گروه های خونی از ساعت 8:30 الی 12 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مراجعه نموده و در این کار خیر بار دیگر مشارکت صمیمانه خود را به اثبات رساندند.

شایان ذکر است که مهندس علیرضا سنائی دشتی و هیئت همراه از این محل بازدید نموده و از اینکه مهندسین در همه امور حضور خود را پررنگ جلوه می دهند ابراز خوشنودی کرد.

وی اظهار داشت: جامعه مهندسین استان همواره تلاش داشته در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … حضور پررنگی را به نمایش بگذارد و از اینکه مهندسین در این حرکت خداپسندانه حضور فعالی داشتند، مراتب تشکر و سپاس خود و هیئت مدیره را اعلام نمود.