پیام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به مناسبت روز مهندسپنجم اسفند ماه روز مهندسی و سالروز تولد دانشمند بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی را به همه عزیزان مهندس علی الخصوص مهندسین عضو،که محور اصلی توسعه و عمران و کار آفرینی هستند را تبریک عرض می کنم.

طبیعتاً تعیین این روز تاریخی یادآور سهم بسیار بزرگ مهندسین در رسیدن به موقعیت کنونی جوامع است که بدون اغراق شاید بیشترین سهم را در این ارتقا داشته اند .در پایتخت انرژی ایران نیز رقم 3300 نفری مهندسین عضو بیان کننده پتانسیل بسیار عظیمی است که در صورت هدایت و راهبرد مناسب می تواند شتاب بیشتری در افزایش کیفیت و کمیت خدمات مهندسی در استان ایجاد نماید فلذا امید است در این روز نقاط قوت خود را دیده و سعی کنیم نقاط ضعف را شناسایی کرده و حق مردم را در این خدمت رسانی ادا کنیم، باشد که همه آحاد جامعه به وجود ما مهندسین افتخار کنند. انشاالله

علیرضا سنائی دشتی

05/12/91