برگزاری سمینار آموزشی روش های تولید صنعتی ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر سمینار روش های تولید صنعتی ساختمان در تاریخ 25 بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر غلامرضا هوایی، مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر حسین پرستش رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس کمیته مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در محل مجتمع فرهنگی و هنری استان بوشهر برگزار گردید.