تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی از ریاست سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان در جلسه شورای تأمین مسکن استان که در تاریخ 11/10/91 در استانداری بوشهر با حضور مهندس حسنوند استاندار محترم بوشهر و مهندسی سید علائی معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار گردید،لوح تقدیر وزیر محترم راه وشهرسازی از طرف جناب آقای مهندس نیکزاد به مهندس سنائی دشتی ریاست محترم سازمان اهدا گردید که تصویر آن به پیوست می باشد.

تصویر لوح تقدیر