کسب مقام اول تیراندازی با تفنگ آقایان سازمان

در رقابت های دومین دوره المپیاد ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

کسب مقام اول تیراندازی با تفنگ بادی آقایان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر را در دومین دوره المپیاد ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به جامعه مهندسین تبریک عرض می نماییم.