راهیابی تیم فوتسال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به فینال مسابقات کشوری

با پیروزی تیم فوتسال سازمان در مرحله نیمه نهائی بر تیم سازمان اردبیل در دومین المپیاد ورزشی کشور،این تیم به فینال مسابقات راه پیدا کرد.ضمن تبریک به کلیه اعضاء سازمان و مردم استان آرزوی موفقیت جهت کلیه اعضاء تیم فوتسال و کاروان ورزشی استان بوشهر را داریم.