راهیابی تیم فوتسال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهربه جمع چهارتیم برترکشور

با دومین پیروزی تیم فوتسال سازمان در مرحله حذفی مسابقات المپیاد ورزشی کشور در تبریز، تیم فوتسال این سازمان به جمع چهارتیم برتر در بین 27 تیم حاضر در مسابقات سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور پیوست. این موفقیت را به تمامی اعضاء تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سلامتی را برای همگی اعضاء تیم فوتسال و کاروان ورزشی استان بوشهر را داریم.