برگزاری دوره آموزشی تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان

دوره آموزشی تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان (مبحث 17) در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر برگزار گردید.

به گفته آقای پویا دهقان مسئول واحد آموزش و IT سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، این دوره با همکاری دفتر کنترل ونظارت گاز سازمان نظام مهندسی در سه روز(هفدهم تا نوزدهم اسفند) جهت مهندسان ناظر برای کسب مجوز نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان ها برگزار گردید.