سمینار آشنایی با پکیج شوفاژ دیواری و مشخصات فنی آن صبح روز پنجشنبه 8 بهمن در مکان ساختمان آموزش سازمان نظام مهندسی با حضور مهندسین عضو سازمان برگزار شد.

در این سمینار که از ساعت 8 صبح الی 13 بطول انجامید سعید نوذری مسئول روابط عمومی به اجرای برنامه پرداخت سپس مهندس غفاری مسئول بخش فروش شرکت آریستون به عنوان سخنران، مشخصات پکیج های شوفاژ دیواری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و با استفاده از امکانات تصویری به ارائه مطالب پرداخت.

از سویی با توجه به اهمیت و نقش سمینار جمعی از رسانه ها نسبت به انعکاس خبر و تهیه مصاحبه حضوری فعالیت داشتند.

این نشست آموزشی با پرسش حضار و پاسخ  مهندس غفاری به پایان رسید.