احتراماً پیرو نامه شماره 7086/ن م مورخه 26/10/88 جهت ارائه نقطه نظرات مهندسین عزیز در مورد مسائل سازمان جلسه پرسش و پاسخی با اعضاء هیئت مدیره محترم سازمان در روز دوشنبه مورخه 5/11/88 در مرکز آموزش سازمان برگزار می گردد.باتوجه به محدودیت فضا علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام شرکت در جلسه تا مورخه 4/11/88 به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.