"اصلاحیه تاریخ برگزاری مجمع عمومی"

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان

با توجه به ابهام در ماده 55 اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که اختلاف استنباط هایی را بدنبال داشته و با عرض پوزش، بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر رأس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخه 94/04/08 با دستور جلسه"ارائه بیلان 92 (بخش هزینه کرد)- ارائه بودجه 94" در محل سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی هنری 9 دی برگزار می گردد. ضمناً در صورتیکه مجمع به حد نصاب لازم نرسد طبق ماده 55 اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی نوبت دوم در روز سه شنبه مورخه 94/04/23رأس ساعت 17:00 با همان دستور جلسه در سالن اجتماعات همان مکان تشکیل می شود. ضمناً به همراه داشتن کارت عضویت معتبر الزامی است.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر