واریز حق الزحمه مهندسین به حساب پست بانک از سال 1394

از کلیه اعضای محترم تقاضا دارد، با توجه به انتقال حق الزحمه پرداختی مهندسین از سال 1394 به حساب پست بانک مهندسین، جهت ارائه مدارک لازم (کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی پروانه عضویت و پوشه) جهت افتتاح حساب در بانک مذکور صبح ها از ساعت 9:00 الی 12:00 و بعداز ظهر ها از ساعت 17:00 الی 19:00 به سازمان مراجعه فرمایند و در غیر اینصورت به پست بانک شعبه انقلاب ( چهارراه ولی عصر) مراجعه نمایند.