تخفیف 15 درصدی از روز مهندس تا روز بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مطابق با مصوبه هیئت مدیره سازمان از 5 اسفندماه به مناسبت روز مهندس تا هیجدهم اسفند ماه به مناسبت روز بوشهر ، کلیه دستور نقشه هایی که در مدت یاد شده فوق توسط شهرداری صادر شود با شرط تسویه حساب سازمان تا پایان اردیبهشت ماه 94، مشمول پانزده درصد تخفیف با تعرفه روز در نظارت و شناسنامه فنی ملکی خواهد شد.