اطلاع رسانی سفر ریاست جمهوری

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مقدم ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر روحانی را گرامی داشته و منتظر حضور گرم شما در مراسم استقبال از ایشان، روز سه شنبه 93/10/23 ساعت 9 صبح در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر خواهد بود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر