جلسه پرسش و پاسخ

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیئت مدیره در تاریخ 30 بهمن ماه راس ساعت 17:00 برگزار می گردد. لطفا جهت نام نویسی به روابط عمومی سازمان – واقع در خیابان توحید مراجعه نمایید. ضمناً مکان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.