حضور عضو حقوقدان شورای انتظامی در سازمان جهت مشاوره حقوقی اعضاء

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان

با توجه به حضور آقای آرامی عضو حقوقدان شورای انتظامی در عصر روزهای سه شنبه هر هفته ، از مهندسینی که تمایل به مشاوره حقوقی دارند دعوت بعمل می آید جهت هماهنگی لازم و تعیین وقت به واحد شورای انتظامی سازمان-آقای چاهشوری مراجعه فرمایند.