ضرورت رعایت تعرفه اعلامی سال 92

به: کلیه دفاتر فنی مهندسی

با سلام

به اطلاع می رساند نظر به ضرورت رعایت تعرفه اعلامی سال 92 بدینوسیله اعلام می گردد مسئولیت تخلف در این زمینه به عهده دفاتر فنی بوده و شخص مسئول دفتر در این زمینه پاسخگو خواهد بود. ضمناً ارائه فاکتور به مالکین ضروری می باشد.

تصویر نامه