اطلاع رسانی درج نامه های بازرسین در سایت سازمان

به:کلیه مهندسین

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند جهت دریافت خبرها و نامه های بازرسین محترم می توانید به منوی مربوطه در سایت سازمان مراجعه فرمائید.