برگزاری مسابقه احکام و احادیث ماه مبارک رمضان

واحد امور فرهنگی و عقیدتی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد مسابقه ای تحت عنوان احکام و احادیث ماه مبارک رمضان در سطح سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها با شرکت مهندسان عضو سازمان و کارکنان سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برگزار نماید.

سایر شرایط از طریق همین سایت متعاقباً، اعلام خواهد شد.