شرایط آزمون در کمیسیون کنترل نقشه معماری شهرستان ها

به اطلاع مهندسین معمار بدون کد که جهت همکاری در کمیسیون های معماری در دفاتر نمایندگی شهرستانها ثبت نام نموده اند می رساند
مراحل گزینش مهندسین به شرح ذیل خواهد بود:

1-گزینش در دو مرحله انجام خواهد شد:

2-مرحله اول آزمون در دو بخش برگزار می گردد.بخش اول به صورت آزمون کتبی و چهار گزینه ای و بخش دوم کنترل یک نقشه معماری خواهد بود که هر دو بخش در روز پنج شنبه 13/4/92 راس ساعت 8 صبح در سالن مرکز آموزش سازمان واقع در خیابان توحید برگزار خواهد گردید .

3-موارد امتحان تستی از مبحث 4(الزامات عمومی ساختمان) و نیز دفترچه ضوابط طراحی و ترسیم نقشه های معماری ابلاغی توسط سازمان نظام مهندسی می باشد.

4-مرحله دوم گزینش بصورت مصاحبه برگزار خواهد گردید که در این مرحله صرفاً از مهندسینی جهت مصاحبه دعوت خواهد شد که حد نصاب نمره لازم را در مرحله اول کسب کرده باشند.