درخواست همکاری در کمیسیون کنترل نقشه معماری

سازمان نظام مهندسی استان بوشهرجهت انجام کمیسیون کنترل نقشه معماری برای ساختمانهای 1 و 2 طبقه در شهرستانهای استان از مهندسین معمار بدون پروانه اشتغال دعوت به همکاری می نماید. مهندسین محترم می توانند در صورت تمایل حداکثر تا یک هفته پس از درج آگهی جهت ثبت نام به دفاتر نمایندگی سازمان در همان شهرستان مراجعه فرمایند.

توجه:مهلت ثبت نام به مدت 3 روز تمدید گردید.