برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان

به اطلاع می رساند مجمع عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر رأس ساعت 16:00 مورخه 20/12/91 در در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برگزار می گردد. لذا از مهندسین عضو سازمان جهت شرکت در این مجمع عمومی دعوت بعمل می آید. ضمناً در صورتیکه مجمع به حد نصاب لازم نرسد طبق ماده 55 اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی فوق العاده در همان روز مورخه 20/12/91 رأس ساعت 17:00 در همان محل تشکیل می شود.

دستور کار: بودجه 92