ثبت نام جهت کاندیدای انتخابات هیئت رئیسه گروههای تخصصی دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

در اجرای ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 77 الی 80 آئین نامه اجرائی بدینوسیله از کلیه اعضاء اصلی محترم رشته های (عمران – معماری – مکانیک – برق – شهرسازی) جهت اعلام داوطلبی شرکت در انتخابات هیئت رئیسه گروههای تخصصی دوره ششم درخواست می شود در صورت داشتن شرایط زیر از تاریخ 20/10/91 تا تاریخ 27/10/91 جهت ثبت نام و ارائه مدارک لازم به واحد خدمات مهندسی سازمان مراجعه نمایند.

ضمناً اسامی واجدین شرایط در تاریخ 1/11/91 اعلام می گردد.

برگزاری انتخابات در روز یکشنبه 8/11/91 از ساعت 10 صبح الی 18 بعد از ظهر در محل ساختمان آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر صورت خواهد گرفت.

داشتن کارت معتبر عضویت جهت ثبت نام و دادن رأی الزامی است.

شرایط لازم جهت ثبت نام:

1 – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2 – عدم استشهار به فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

3 – نداشتن پیشینه ی کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی و معاند با نظام اسلامی

4 – دارا بودن التزام در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران

5 – عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

6 – عدم محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 سال اخیر

7 – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای و داشتن حسن شهرت اجتماعی در کار مهندسی و رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای

8 – دارا بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر نظارت و طراحی(کد اصلی)

9 – حضور موثر و مستمر در جلسات و فعالیت های فوق برنامه در طول دوره.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

 1 – تکمیل فرم ثبت نام 2 –کپی پروانه اشتغال بکار معتبر 3 –کپی کارت عضویت معتبر

تبصره : اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند