دعوت به همکاری جهت طراحی و نظارت در شهرستان گناوه

به: کلیه مهندسین کددار معماری، برق، مکانیک

احتراما نظر به انجام فعالیت های  ساختمانی در شهر گناوه، به اطلاع می رساند مهندسین و دفاتری که تمایل به امر طراحی و نظارت در شهرستان گناوه را دارند،حداکثر تا تاریخ 13/10/91 جهت ثبت نام به واحد شهرستان ها در دفتر مرکزی سازمان مراجعه نمائید.