تغییر در سازه ساختمان در حین اجرای ساختمان

قابل توجه کلیه مهندسین ناظر سازه و معماری

به اطلاع کلیه مهندسان ناظر میرساند ساختمانهایی که در حین اجرا تغییرات سازه ای در آنها ایجاد می گردد و نیاز به محاسبات مجدد دارند می بایست ضمن توقف عملیات اجرایی ساختمان توسط ناظر از طریق مرجع صدور پروانه ساختمانی، نقشه های جدید بر اساس وضعیت موجود تهیه و پس از تایید توسط طراح و کمیسیون مربوطه در سازمان ادامه عملیات اجرایی ساختمان بلامانع می باشد.