رعایت حریم برق شهری

به :کلیه مهندسین ناظر

با سلام

احتراماً ، با توجه به اعلام شرکت توزیع برق استان بوشهر مبنی بر عدم رعایت حریم برق شهری توسط سازندگان و همچنین ابلاغ به دفاتر جهت رعایت مورد مذکوردر نقشه ها ، لذا ضروریست ضمن بازدید از پلاک های تحت نظارت جنابعالی در نظارت بر ساختمانها مورد فوق مدنظر قرار گیرد .